Monthly Archives: April 2022

Jenis Bahan Kitar Semula Yang Semakin Dilupakan

Jenis Bahan Kitar Semula

Kitar semula merujuk kepada proses menukar bahan buangan menjadi objek yang baharu. Ia bergantung kepada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat asli barangan tersebut. Kebaikan aktiviti ini adalah dapat mengurangkan penggunaan tenaga, pencemaran udara, pencemaran air dan  juga pengeluaran gas rumah hijau. Namun begitu, tahukah anda bahawa terdapat beberapa bahan yang tidak boleh dikitar semula? Jadi, […]