Irofianam Susilo Budiono merupakan warga Indonesia yang berkemahiran di dalam pengendalian, pembaikan dan senggaraan pelbagai mesin serta berkeupayaan mengenal pasti pelbagai masalah mengenai pembungkusan. Beliau juga mampu melaksanakan tugas tugas pertukangan dan pembinaan. Beliau merupakan ‘handy man’ yang mampu membantu syarikat menangani pelbagai masalah pembungkusan produk yang merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di Botol Anggun.  

Beliau bertanggungjawab mengawal selia semua mesin dan peralatan elektronik yang dimliki syarikat serta bertanggungjawab memastikan produktiviti syarikat tidak terjejas. Beliau juga bertanggunjawab untuk memastikan keselamatan di dalam syarikat.