Puan Siti Khadijah binti Mazli merupakan salah seorang personaliti penting di Botol Anggun Sdn Bhd. Beliau telah memulakan karjaya sebagai seorang kerani di firma guaman sebelum menyertai Botol Anggun semenjak awal penubuhan syarikat pada 19 Nov 2015. Beliau merupakan individu yang telah membantu meningkatkan jualan dan kredibiliti syarikat. Atas kemampuan dan potensi yang ditunjukkan, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi dan memegang 10 peratus kepentingan syarikat.

Puan Siti Khadijah memiliki Diploma in Business Administration dari Kolej Breindly pada tahun 2013.